Bezoek Ottignies-Louvain-la-Neuve »

Contacteer ons

Ontdekkingsparcours

 

Het bos en de vijvers van Buston

Dit kleine bos met een oppervlakte van 5 hectare is gelegen in het midden van een woonwijk in Limelette, ten noorden van het stadscentrum van Ottignies-Louvain-la-Neuve.

Het bos krijgt een toenemende belangstelling door zijn natuurlijk, recreatieve en cultureel karakter.

Het bestaat uit een wetland, elzenbomen, een groot en twee kleinere meertjes, alsook uit oude vijvers (visteelt). Het bovenste deel is een vrij bosrijk gebied, ideaal speelterrein voor de kinderen.

Gratis toegankelijk, nodigt het iedereen in de buurt uit om te wandelen op de paden en te vissen in zijn vijver. Een beschermd gebied werd echter begrensd rond de vijvers en is jammer genoeg niet toegankelijk voor het publiek.

Een bos waarnaast het goed is te wonen

Het Gemeentecollege wenst de toegankelijkheid van het bos te bevorderen, maar tegelijkertijd ook dat dit een toevluchtsoord blijft voor flora en fauna die er leven, voor de omwonenden en zijn gebruikers. Dus, wandelaars, respecteer er de natuur en haar bewoners.


Toegang

U heeft toegang tot de vijvers en het bos langs de Rue du Moulin à Eau, in Ottignies.
De vijvers zijn omheind, maar via een kleine deur krijgt u vrije toegang.Herwaardering van de site

Dit bos werd lange tijd beschouwd door de bewoners van de wijk als het vissersbos. Zodanig dat er een algemene desinteresse bestond voor het gebied.

Dit werd bewezen door de aanwezigheid van veel afval en groot huisvuil. Er was ook een gebrek aan belangstelling van de gemeente om iets te doen met de site, gezien de vissers blijkbaar tevreden waren met de situatie.

 

Om de site te opwaarderen, heeft de stad de coördinatie van het project toevertrouwd aan de Dienst Werken-Leefmilieu (vertegenwoordigd door D. Hébrant, eco-consultant) en aan het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan voor de Natuur (vertegenwoordigd door JCl Mangeot, boswachter in functie voor de UCL en beheerder van de vzw "Popularisering van het bos van Lauzelle"), hiermee rekening houdend met alle betrokken partijen in het beheer ervan (de omwonenden, de vissers en de gemeente...).

Sinds 2001, worden twee keer per jaar alle lokale bewoners alsook de vissers uitgenodigd door de Stad en PGDN om te discussiëren over de ecologisch beheer van het bos.

Deelname van de jeugd

De aanleg van de site was een ideale gelegenheid om kinderen en jongeren erbij te betrekken. Zodoende komen kinderen uit de buurt (de vzw "Buston en milieu) en jongeren uit Nijvel via het STAR-programma (diensten-werk-herstelactie) periodiek een handje toesteken in het bos van Buston. Zij hebben deelgenomen aan de bouw van een klein eiland in de visvijver en hebben ongeveer veertigtal nestkastjes geplaatst, zowat overal in het bos. De voedingsfunctie is niet uit het oog verloren, gezien ze kleine en grote fruitbomen hebben geplant (aalbessen, mannelijke kornoeljebomen) en de lokale bevolking mag hiervan gebruik maken.

De botanische en ornithologische wandelingen voor de inwoners – kinderen en volwassenen – werden herhaaldelijk georganiseerd. Dit is een gelegenheid om de rijkdommen en de mogelijkheden van het bos te tonen. Een aangepaste piste voor personen met beperkte mobiliteit moest worden getraceerd. Panelen met een didactische blik op de lokale fauna en flora zullen het bos doorkruisen.

Werken aan de Cressonnière

In aanvulling op het participatieve beheer, is het ecologische beheer van het bos van Buston voorbeeldig. "Wij bevoordelen wat goed is voor de natuur en wat zij ons vertelt om te doen. Elke boom wordt slechts geveld om licht en leven te laten binnendringen", zegt onze boswachter. Het gaat erom een echte natuurlijke omgeving te recreëren, in tegenstelling tot wat de algemene praktijk is in parken en op pleinen. Beplantingen (bomen, bloemen, enz.) hoofdzakelijk inheemse soorten worden geselecteerd om een grote diversiteit te verzekeren. Bespuitingen zijn er verboden.

Drie vijvers die al lang onder de vegetatie lagen bedolven, kregen nieuw leven ingeblazen en zullen worden opgewaardeerd om verschillende ecosystemen te ontvangen. Een ervan zal vooral worden gewijd aan de kikvorsachtigen, een andere omgezet in aquatische boomkwekerij en de derde in moeras. Om de reproductie van kleine dieren en vogels te bevoordelen, werd een reserve-zone ingesteld, met name rond de vijvers, waar de ruimte niet toegankelijk is voor het publiek.

Op deze manier, heeft het participatieve beheer rond dit kleine bos van 5 hectare de integratie bevorderd van aspecten en interesses op uiteenlopende gebieden zoals het vissen, educatieve activiteiten, sociale integratie, ecologie, de actieve participatie van de omwonenden.

Enkele voorbeelden van uitgevoerde activiteiten in 2001

Verlichting van bronzones

Tijdens deze vakantie van 2001 werden enkele reinigingswerken uitgevoerd in de wetlands door leden van de PGDN en de jeugd uit de buurt, onder toezicht van de vzw "Buston en omgeving". Bomen werden gekapt om de mooie zone van de bronnen in de kijker te zetten, gezien die bijna ontoegankelijk was en volledig werd overschaduwd.

De aanpassingen ten voordele van de vogels

Vandaag is het bos al een opmerkelijke plek door de vogels. We vinden er namelijk een paar ijsvogels. De idee is om de broedplaatsen maximaal te bevorderen. Onder leiding van de dienst jeugdcoördinatie, zal tijdens de vakantie een drijvend eiland van plastic flessen worden aangebracht op de grote vijver. Hopelijk wordt de vijver hierdoor verfraaid, zonder verstoring van de vissers. In de winter van 2002 is het ook de bedoeling om nestkastjes te plaatsen in het bos.

Werk voor iedereen

De werken bij het wetland zijn echter niet voorbij! Een tweede ontdekkingswandeling zal worden gehouden aan het begin van het nieuwe cursusjaar. De uitgevoerde werken zullen er worden voorgesteld en wat er verder nog moet gebeuren in de herfst: verwijdering van omgevallen bomen, aanleg van paden langs de wetlands....

Een vergadering met de belanghebbenden zal ook worden gepland om de uit te voeren aanpassingen te bestuderen, en de middelen te definiëren die elk kan aanbrengen om zijn projecten te realiseren.